Den 15:e september 2015 såg ett nytt initiativ på den politiska spelplanen i Sverige: Folkets Demonstration (FD).

Problemet är att FD varken är något “folkets” (i alla fall inte det svenska) eller ens en “demonstration.”

FD synes i verkligheten vara en zionistisk räddningsoperation syftande till att vinna tillbaka Sverigedemokraternas hotade ställning och inflytande i riksdagen.

 

Bakgrunden är 2014 års Decemberöverenskommelse, där övriga riksdagspartier ingick ett avtal som under överskådlig framtid ser ut att kunna hålla SD utanför politiskt inflytande.

Det är detta FD vill råda bot på.

Man gör det genom att vid demonstrationerna framföra i princip ett enda krav: nyval – att regeringen Löfven avgår.

Läs mer