“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1


https://www.youtube.com/watch?v=tOEf0CRa54A

THE PROTOCOLS OF THE LEARNED ELDERS OF ZION WORLD CONQUEST THROUGH WORLD JEWISH GOVERNMENT (PDF) http://zioncrimefactory.com/wp-conten...

~~~~

Lukas 21:20-24

Jerusalems ödeläggelse

20 När ni ser Jerusalem omringas av härar, då skall ni veta att staden snart skall bli ödelagd. 21 Då måste de som bor i Judeen fly bort till bergen, och de som bor inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. 22 Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet skall gå i uppfyllelse. 23 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Ty landet skall drabbas av en stor nöd, och vredesdomen skall komma över detta folk. 24 De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade.

…we’re going to take out seven countries in five years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and, finishing off, Iran, revealed Gen. Wesley Clark in 2007 referring to America’s war plans drawn before the invasion of Iraq.

“But why wage war on all these Arab and Muslim countries that wished and caused no harm to the US Empire? To benefit Israel and its plan of conquest (i.e., the delusional Greater Israel or Promised Land).

The Promised Land extends from the [Nile] River of Egypt to the Euphrates. It includes parts of Syria and Lebanon, explained Rabbi Fischmann as he shamelessly ascribed to Jews the ownership of said Promised Land...”

 ...even though Jesus decreed in Luke 13:35 that the Jews had forfeited their right to the land until they recognized Him as their Messiah. Read more

~~~~

Matteus 23 Jesu klagan över Jerusalem

37 Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38 Se, ert hus kommer att stå öde. 39 Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn."

A Freemason's 33rd Degree Initiation