Psalm 46

1 För körledaren. En psalm av Koras söner.
2 Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad.
3 Därför ska vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar i havets djup,
4 ja om än havets vågor brusar och svallar och bergen skakar vid dess uppror. Sela.
5 Det finns en flod, vars strömmar gläder Guds stad, den allra Högstes heliga boning.
6 Gud själv är i dess mitt, den ska aldrig vackla, den får hjälp av Gud när morgonen gryr.
7 Hednafolken larmar, riken vacklar, han låter sin röst höras - smälter jorden.
8 Härskarornas HERRE är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.
9 Kom och se HERRENS verk. Gärningar som väcker häpnad gör han på jorden!*
10 Han gör slut på krigen över hela jorden, han bryter bågen och bräcker spjutet, vagnarna bränner han upp i eld.
11 Bli stilla och besinna att jag är Gud, jag ska vara upphöjd bland hednafolken, jag ska vara upphöjd på jorden.
12 Härskarornas HERRE är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.

GUD HAR FULL KONTROLL!

Denna världens ordning går mot sitt slut. 1 Kor. 7:31