https://www.youtube.com/watch?v=E1oCEN8qUf8

Psaltaren  Kapitel 91

1 Den som sitter under den Allra­högstes beskydd* ska förbli under den Allsmäktiges skugga. 2 Jag ska säga om HERREN: Han är min tillflykt och min borg, min Gud, på honom ska jag förtrösta. 3 Sannerligen, han ska rädda dig från fågelfångarens snara och från dödlig pest. 4 Han ska betäcka dig med sina fjädrar, och under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans sanning ska vara din sköld och skärm. 5 Du ska inte frukta för nattens fasor, eller för den pil som flyger om dagen, 6 inte heller för pesten som går fram i mörkret, eller för ödeläggelsen som härjar mitt på dagen. 7 Tusen kan falla vid din sida och tiotusen vid din högra sida, men det ska inte drabba dig. 8 Du ska bara se det med egna ögon, och bevittna hur de ogudaktiga får sitt straff. 9 För HERREN är ditt skydd*, du har gjort den Allrahögste till din tillflykt. 10 Ingen olycka ska drabba dig, inte heller ska någon plåga komma nära ditt tält. 11 För han ska ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig på alla dina vägar. 12 De ska bära dig på sina händer, så att du inte stöter din fot mot någon sten. 13 Du ska gå fram över lejon och huggormar, du ska trampa på det unga lejonet och ormen*. 14 Eftersom han hängivet älskar mig* därför ska jag befria honom. Jag vill beskydda** honom, för han känner mitt namn. 15 Han ska ropa på mig och jag ska svara honom. Jag ska vara med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. 16 Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.