Sekulär själavård

Wikimedia Commons

Sekulär själavård, ersättning för kristen tro föder andlig död.

"Psyka ut kyrkan" - ny videoartikel om hur psykoterapin som grundades av perversa män skrämde kristna att tro att de inte har lämplig utbildning för att ta hand om varandra.

Denna artikel innehåller en video om en mörk bakgrund till den moderna psykoterapin, det nya sättet att se på själen även bland många kristna. Själen är i Bibelns grekiska grundtext samma ord som "psyke" ('psuchē').

Sekulär psykoterapi har bland många bibeltroende kristna ersatt den bibliska kristna läran om själen (psyket) på relativt kort tid. Och plötsligt tror inte kristna längre att de klarar av att hjälpa varandra med de svårigheter och problem i livet som kristna under nästan två tusen år klarade av ganska bra. Många känner inte heller till hur många bibelverser alar i klartext om psyket (se Rilpediaartikel om detta).

Vem ljuger?

Ett problem inom psykologisk rådgivning är att dess grundläggande utgångspunkter ofta påstår raka motsatsen till vad Bibeln lär. Till exempel betraktar psykoterapeutiska koncept människan som innerst inne god. Bibeln däremot säger att ingen människa är god, utom Jesus, och att människan istället dras med en syndig natur. I Jeremia 17 heter det att "Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?" Antingen Gud eller människan måste ha fel.

Perversa män

Gud uppges i Bibeln vara den som kan utforska en människas inre. "Jag, HERREN, utforskar hjärtat" (Jer 17:10). Psykoterapeuterna förutsätter dock att de, ofullkomliga människor, kan utforska andra människors inre, trots att människan kan dölja de gruvligaste hemligheter.

Biblisk lära motsägs konsekvent inom psykoterapin. En anledning kan kanske vara att psykoterapins grundare var sexuellt perversa män som drogs till det ockulta och hatade kristendomen. Flera av grundarna önskade avsiktligen att fördärva kristendomen och den kristna kyrkan. De hittade därför på egna tankar om människans natur.

Och kristna präster och församlingstjänare har börjat tro på dessa läror, bland annat med påföljden att många vanliga kristna plötsligt inte längre tror att de är "kompetenta" att hjälpa varandra när de är i nöd.

Idag är kristna kyrkor och församlingar, där man tidigare hjälptes åt att bära vandras bördor, de som hänvisar flest människor till psykologin och psykoterapin - en världslig ersättning för det kristna evangeliet.

Videon

Tom.A. MacMahon berättar i videon mer om den mörka bakgrunden till den moderna psykoterapin:

Svensk text Rolf Lampa.

Läs mer och se videon här

***

(Denominations and other man made churches are not Biblical Church.

Biblical Church is about relations and taking care of each other under the headship of the Lord Jesus Christ. Matt 23:10.)

***

2 Peter 1:3 According as his divine power hath given unto us all things that [pertain] unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue.