VI LEVER ALLA ETT ANDETAG FRÅN DÖDEN! DU VET INTE NÄR DU SKA DÖ! ÄR DU REDO?


https://www.youtube.com/watch?v=cXZ03_JAKj4

Matthew 25:41 Then He will also say to those on the left hand, 'Depart from Me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels.'

John Bunyan (1628-1688), Puritan author, had very little schooling. He followed his father in the tinker's trade, and he served in the parliamentary army from1644 to 1647. Bunyan married in 1649 and lived in Elstow until 1655, when his wife died. He then moved to Bedford, and married again in 1659. John Bunyan was received into the Baptist church in Bedford by immersion in 1653. Read more


https://www.youtube.com/watch?v=o-dA9s1JT04


1 Timoteosbrevet 2:5 "Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus,"

"Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket."

~~~~

Frälsningsbön: "Utan att känna något särskilt tror jag på att mina synder är förlåtna, att ditt blod Jesus har renat mig från all synd. Fyll mitt hjärta Helig Ande och ta emot mig! I dig Jesus är jag fullkomlig! Amen!"

Tag dessa enkla steg och tro att du nu blivit ett Guds barn! Ära vare Gud!