1 Tess. 2 För ni, bröder, blev efterföljare till de Guds församlingar som är i Judeen i Kristus Jesus, för ni har också fått utstå samma lidande av era landsmän som de av judarna, 15 som dödade både Herren Jesus och sina egna profeter, och har förföljt oss. Och de behagar inte Gud och är motståndare till alla människor, 16 de förbjuder oss att tala till hedningarna, så att dessa kan bli frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men vreden har kommit över dem till slut. (Reformationsbibeln)

Gud ska frälsa en KVARLEVA  av judarna. Lukas 21

God will save a Remnant of the Jews. Luke 21

2 Tess. 2 1 Men vi ber er, bröder, angående vår Herre Jesu Kristi återkomst och vårt församlande till honom, 2 att ni inte så fort tappar fattningen och blir skrämda, vare sig genom någon ande eller genom något ord eller genom något brev, såsom det vore sänt från oss, som om Kristi dag stod för dörren. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. För den dagen kommer inte, om inte avfallet först har skett, och syndens människa, fördärvets son, har blivit uppenbarad, 4 som är en motståndare och upphöjer sig själv över allt som kallas Gud eller som dyrkas, så att han sätter sig i Guds tempel såsom Gud och utger sig för att vara Gud. 5 Minns ni inte att jag sa er detta, när jag ännu var hos er? 6 Och nu vet ni vad som hindrar så att han först kan uppenbaras i sin egen tid. 7 För laglöshetens hemlighet är redan verksam, men bara till dess att han som nu hindrar har tagits bort. 8 Och då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren ska döda med sin muns anda och förgöra vid sin synliga återkomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. 11 Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen, 12 för att de ska bli dömda, alla de som inte har trott sanningen utan har haft sin glädje i orättfärdigheten. (Reformationsbibeln)

Jesus är världens ljus!!!