"Om jag hävdar med den högsta rösten och tydligaste framställningen varje del av Guds sanningar utom precis den där lilla punkten som världen och djävulen vid den stunden attackerar, så bekänner jag inte Kristus, hur djärvt jag än må uttrycka min tro på Kristus. Där striden rasar, där prövas soldatens lojalitet, och att inte stå stabilt på alla stridsfält är bara flykt och vanära om han ryggar tillbaka i den stunden." (Martin Luther)

~~~~

Symbolen REGNBÅGEN är "kidnappad" av de homosexuella och de som samtycker till perversiteterna.

Bibeln (sanningens bok) säger:

1 Mosebok 9

Gud sluter förbund med Noa

Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: "Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Fruktan och skräck för er skall komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himlen, över allt som krälar på marken och över alla fiskar i havet. De är givna i er hand. Allt som rör sig och har liv skall ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta. Men kött som har sin själ i sig, nämligen sitt blod, skall ni inte äta, och för ert eget blod, som har er själ i sig, skall jag kräva räkenskap. Jag skall utkräva det av alla djur, likaså av människorna. Av var och en som dödar sin broder skall jag utkräva den människans liv.

Den som utgjuter människoblod,
    hans blod skall utgjutas av människor,
ty Gud har gjort människan till sin avbild.
Men var fruktsamma och föröka er.
    Väx till på jorden och föröka er på den."

Vidare sade Gud till Noa och hans söner: "Se, jag skall upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er 10 och med alla levande varelser som är hos er: fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur, alla som har gått ut ur arken, alla djur på jorden. 11 Jag skall upprätta mitt förbund med er: Aldrig mer skall allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer skall en flod komma och fördärva jorden." 12 Och Gud sade: "Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er: 13 Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. 14 När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn 15 skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv. 16 När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden." 17 Och Gud sade till Noa: "Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden."

ALLTSÅ ÄR REGNBÅGEN TECKNET PÅ DET FÖRBUND GUD UPPRÄTTAT MELLAN HONOM OCH ALLT LIV PÅ JORDEN.

De homosexuellas regnbåge är en regnbåge skapad av Satan, som ett hån mot Gud den Allsmäktige!

(Satan kan inte räkna: Hans homosex-regnbåge har 6 st. färger, Guds regnbåge har 7 st. färger!)

~~~~

"Why does your Holy God kill children?" Mocker confronts Preacher!

Jesus Christ Saved Me from 27 Years of Homosexuality


https://www.youtube.com/watch?v=aqdQ6_MAH2A&app=desktop

Här kan du se vilken pålitlig FÖRSVARSMAKT som Sverige har!!

De som inte vet vad som rätt och fel är satta att försvara Sverige!

Men även FÖSVARSMAKTEN är vald av Guds motståndare SATAN!

HELL FIRE IS REAL ~ VIDEO