SVERIGES RIKSDAG ÄR SATANS REDSKAP!

SVERIGE HAR EN FEMINISTISK UTRIKESPOLITIK!

HAR DU HÖRT NÅGOT MER IDIOTISKT UTTRYCK!

REGNBÅGSFONDEN

"Vill du bidra till att skapa en värld där alla människor har samma grundläggande rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck?" läs mer

Vill du bidra till att skapa en pervers värld så donera pengar till denna fond!

Här ser du den eminenta styrelsen!

Det är viktigt att bevara sina homosexuella rättigheter...!

~~~~

"Två saker är således klara: Bibelns tydlighet när det gäller det vi i dag kallar homosexualitet är väldigt diskutabel, och enligt Bibeln krävs två eller tre vittnen för att avgöra en sak (Matt 18:16).

Jag hävdar att det i Nya Testamentet finns högst ett."

Simon Hedlund, teol. kand vid Uppsala Universitet och prästkandidat för Uppsala Stift Läs mer

Så talar en blivande präst som aldrig lärt känna Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus!

~~~~

Romarbrevet 1:26-28 Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. 28 Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen.

Homosexualitet är en STYGGELSE, säger den Gud som skapat de olika könen för att befolka världen.

3 Mosebok 18:22 Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.

3 Mosebok 20:13 Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld.

1 Korinthierbrevet 6:9-10 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

 • ~~~~

 • En som är sant kristen (född på nytt Joh. 3:3) är ett Guds redskap.

  Så du som läser detta har ingen ursäkt att inte vända om från din avskyvärdhet, som är din homosexualitet.


  Gud har talat till dig!

 • VÄND OM SÅ DU KAN BLI FÖRLÅTEN OCH BLI ETT GUDS BARN!

  VÄLJ - HIMMEL ELLER HELVETE!

  BÅDA VARAR I EN EVIGHET!

  JESUS KOM TILL JORDEN FÖR ATT BÄRA VÅRA SYNDER! 

  Romarbrevet 3:23-24 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,

  ALLA HAR VI SYNDAT, DÄRFÖR VÄND OM SÅ DINA SYNDER KAN BLI UTPLÅNADE!

  ~~~~

  ABORT ÄR OFFER TILL SATAN!