Second Coming Of Jesus Christ: The Reign Of 1,000 Years And New Heaven & Earth

The Great White Throne Judgment

Jesus sade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."

Repent