-Human electronic implant technologies are not new, they have been in existence since the early 50's.  The use of implant technology has in recent years also gained interest outside the medical and scientific community and has now become tools of interest in many newly emerging commercial fields.  They can provide real-time data from real life scenarios, rather than from the restrictive and in many cases limiting artificial scenarios that can be recreated in laboratory and clinical settings. There is a boom in commercially driven neuroscience research like marketing and consumer behavior.  The social sciences and especially the behavioral sciences are having a “Field day”.  The ethical and legal implications that arise from these implant technologies and their commercialization, are as yet unsolved, and need urgent attention.  These implications pertain to tampering with the innermost sacred sanctum of a human being, the mind.

____

***

FOI:s superdatorsystem – Av Robert Naeslund

När  Ny Teknik i november 2007 informerade att FOI gått upp på 5:e plats ifråga om världens snabbaste superdator fanns det inte många, ens av dem själva, som kunde förstå verkligheten om vad det innebar.  Docent Sverker Holmgren vid Uppsala universitet sa att Det här är väldigt bra för Sverige,”

***

Psaltaren 83:11-17

Min Gud,
 låt dem bli som virvlande löv,
 som agnar för vinden!
 Som elden slukar skog
 och lågan sveder berg,
 så ska du jaga dem
 med din storm
 och skräckslå dem
 med ditt oväder.
 Fyll deras ansikten med skam
 så att de söker ditt namn, Herre .


O my God, make them like a wheel; as the stubble before the wind. As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire; So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm. Fill their faces with shame; that they may seek thy name, O LORD.

Psaltaren 75:11

Alla gudlösas horn
 ska jag hugga av,
 men den rättfärdiges horn
 ska upphöjas.