"På väg mot likabehandling av alla gifta par?"

Lagstiftningen är till för att skydda föräldrar och barn, inte straffa och kontrollera personer som fått barn på sätt som lagstiftaren inte sanktionerat. Vi behöver en föräldrabalk som fullt ut tar hänsyn till att män kan föda barn, kvinnor kan ge upphov till spermier och att familjer ser olika ut, skriver Sandra Ehne, förbundsordförande RFSL. LÄS MER

~~~~

VARJE SUND MÄNNISKA KAN ANA/FÖRSTÅ VARIFRÅN DESSA VEDERSTYGGLIGA PLANER KOMMER!

"Härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för" (1 Mos 11:6)

(Foto på Sandra Ehne)