EVANGELIET:


https://www.youtube.com/watch?v=oT-y6FQhI64&app=desktop

~~~~

Röster i huvudet. Vad är det?

Det är onda andar.

Det är Satans tjänare.

Kan psykiater hjälpa?

NEJ!

Hur blir man av med dessa?

Det finns bara ett sätt - det är att omvända sig till Gud.

”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Johannes 14:6

”Var och en som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern” 1 Johannes 2:23

Bekänner du Sonen!?

Om inte får du fortsätta att ha rösterna i huvudet.

Dessutom kan de bli värre.


Johannes 3:19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.