Naturligtvis ljuger de på radion.

Programmet "Kropp & Själ" med dess ansvariga hävdar, att människan försvinner (finns INTE mer) efter döden.

Ingenting kan vara mer fel!

Jesus Kristus kom till jorden just för att människan INTE försvinner.

Hon är ansvarig för sitt val: att följa Jesus eller förgås, vilket INTE betyder att hon inte finns till.

Det betyder att hon hamnar där Gud INTE vill att hon hamnar, nämligen i Helvetet.

Gud önskar att alla människor ska bli räddade efter sin tid på jorden.

Jesus Guds Son nedsteg till denna jord för att bära människornas synd på sig själv - på korset.

Gud Fadern sände Jesus till jorden just för detta uppdrag - att bära människornas synd i sitt eget kött - på korset.

Romarbrevet 3:23-24 Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud; 24 och de bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus.

Det Satan och hans medarbetare INTE vill det är att vi ska höra sanningen.

Men Bibeln säger "den som söker han finner".

Du hittar inte sanningen i massmedia.

Men om du är seriös i ditt sökande och vill veta meningen med livet, så kommer Gud att visa dig vägen.

Det kan ta tid, men Gud vet vem som är ärlig och vill veta sanningen.

Sök därför vidare!

Matteus 7:8 Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet.

De falska religionerna säger att du får en chans till efter döden.

Nej, det är här på jorden du har din chans.

Det är NU du väljer - himmel eller helvete.

GUD eller SATAN?!