Ragnar Hedenius, 87, hade bestämt sig: Han var nöjd med sitt långa liv och nu kände han sig färdig. Och han ville ha kontroll in i det sista. ”Kan du hälsa döden att den är försenad?” DN:s Paul Hansen skildrar hans sista tid. Läs mer

~~~~

Det är Gud som bestämmer när en människa ska dö. Ingen har rätt att ta någons liv inte heller sitt eget!

Hebreerbrevet 9:27-28 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och  han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.