"Vidare sade Gud till Noa och hans söner: 9 "Se, jag skall upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er 10 och med alla levande varelser som är hos er: fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur, alla som har gått ut ur arken, alla djur på jorden. 11 Jag skall upprätta mitt förbund med er: Aldrig mer skall allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer skall en flod komma och fördärva jorden." 12 Och Gud sade: "Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er: 13 Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. 14 När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn 15 skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv. 16 När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden." 17 Och Gud sade till Noa: "Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden." 1 Mosebok 9

~~~~

Lördagsintervju 7 - Professor Peter Stilbs om det överdrivna klimathotet. Del 1  

Människorna på jorden älskar lögnen. Få är det som likt Peter Stilbs vågar säga sanningen om "klimathotet", vilket är Satans strategi för att besegra Gud, precis som om han som en fallen ängel ska kunna besegra Gud den Allsmäktige, som skapat himmel och jord och allt som är på den!

Jesaja 14:12 "Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken!" 

John 8:44 " You are of your father the devil (=liers), and the lusts of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and stayed not in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks of his own: for he is a liar, and the father of it. "

~~~~

Hell fire is real!!! ~ Video