And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment: Hebrews 9:27

Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Hebreerbrevet 9:27-28

(In the first video Sid Roth is mentioned. I can not find that he is a true Christian.)