Hebreerbrevet 9:27 "Och såsom det är människorna förelagt att EN GÅNG dö och sedan dömas."

EN GÅNG DÖ!

Du som tror på reinkarnation kommer att bli grymt besviken!

Kasta dina osunda tankar bakom din rygg och sök den levande Guden!

Ta emot Guds förlåtelse för dina synder och tro evangelium!

Då får du ett evigt liv och kommer inte att bli en hund, en blomma, en fisk eller en skalbagge.

NEJ, så vansinnigt!

Du är skapad till Guds avbild!

1.Mosebok 1:27 "Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem."

Men du är en SYNDARE.

Romarbrevet 3:23-24 "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. "

Vägen till himlen och det eviga livet går genom Jesus Kristus som dog på korset för dig och mig och för hela världen.

Det människor som fastnat i ockultism och tror på reinkarnation kommer att hamna i helvetet.

Läs om detta i Lukas evangelium kap. 16 (du har väl sanningens Bok!) om vad som hände den rike mannen!

Förutom de som tror på "reinkarnation" som Satan hittat på -  finns det människor som genom CHIP i hjärnan försöker transformera människan och göra henne till en robot ,som på det sättet ska leva i evighet.

Ett exempel på dessa människor är Ray Kurzweil.

Men den som omvänder sig och tar emot Jesus Kristus (Guds Son) får ett evigt liv - utan chip i hjärnan (så sjukt!).

Jesus Kristus har inte gjort vägen till honom komplicerad och oförståelig.

Jesus är sund och underbar.

Han använder inga osunda knep eller komplicerade sinnessjuka vägar.

Till och med ett barn kan förstå honom.

Du får ett evigt liv av NÅD utan gärningar genom tro på Herren Jesus Kristus.

Vad väntar du på? Du lever ett andetag från döden!

SÖK HONOM AV HELA DITT HJÄRTA OCH DU KOMMER ATT FINNA HONOM!

Markus 16:16 "Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva fördömd."