Hebreerbrevet 9:27 säger: "Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas,"

En gång dö och sedan dömas.

Det står inte att du lever flera gånger!

Den som ljuger och säger det, är djävulen (Satan).

Han är lögnens fader.

Han kan inte tala sanning och vill det inte heller.

Han är expert på att vilseföra människan.

Djävulen använder bl.a. new age-läror av olika slag för att leda dig vilse och gå förlorad.

Bibeln säger:

Hebreerbrevet 9:24-28 "Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull.
 25 Inte heller skulle han offra sig flera gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. 26 I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. 27 Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom."

~~~~

Kristus Jesus dog för dig (och för alla människor) och tog på sig själv dina synder - på korset.

Men för att kunna tillhöra honom måste du ta emot honom.

Du måste tro att det han gjorde på korset gäller just dig!

Det är få som blir frälsta - räddade från helvetet till det eviga livet!

Ska du vara en av dem?

Om - så bed en enkel bön t.ex.:

"Tack för att du dog för just mig och för mina synder. Jag omvänder mig och ber dig ta hand om mig. Hjälp mig leva för dig och att vara en representant för dig. Amen."

Om du menat vad du sagt, så är du en pånyttfödd kristen (Johannes 3:3).

Nu börjar ett nytt liv eftersom du är en ny skapelse. (2 Korintierbrevet 5:17) 

Jesus vill hjälpa dig att växa i honom.

Tjäna honom i tacksamhet och glädje.

Läs Bibeln så du lär känna hans vilja.Johannes 8:12 Jesus talade till dem igen och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."


 What the Bible Says About Hell