Tidningen DAGEN: "Religiösa ledare lovar bygga fred tillsammans".

"En gemensam deklaration om mänskligt syskonskap har undertecknats av påven Franciskus och storimamen av al-Azhar vid ett historiskt möte i Abu Dhabi.

– Mötet var ett exempel på religionsdialog som inte börjar i teologiska skillnader utan i praktiska sociala frågor som förenar människor oberoende av religion, berättar Jakob Wirén, teologisk sekreterare hos Svenska kyrkans ärkebiskop."

~~~~

Vad säger Universums Herre Jesus Kristus om denna "Fred"?

Första Tessalonikerbrevet 5:3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Tidningen Dagen är inte ett språkrör för sann kristen tro.

Tidningen Dagen samverkar med Satan för att leda människorna vilse.

Tidningen Dagen är ett språkrör förut, nu och i fortsättningen - FÖR LÖGN.

Sanna kristna, sann kristen tro måste skratta och gråta åt ovanstående idioti och villfarelse.

Sanna kristna vet att  det finns ett HELVETE för de som låtit sig luras av mainstream media.

Det finns endast ett sätt att undkomma Guds vrede, det är att bli född på nytt och sedan lyda Guds ord, som är Bibelns ord, som är Jesus ord.

Johannes 3:3 Jesus svarade och sade till honom: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.»

Flee from the Wrath of God ~ Video

To Hell and Back - Michael O Brien's Testimony ~ Video

VÄND DIG FRÅN SATANS MAKT TILL GUD. Apg. 26:18