https://www.youtube.com/watch?v=QTCFVsdWXJ8


https://www.youtube.com/watch?v=crIOPUrw6Tk&app=desktop

Sådana underbara människor har Sveriges regering släppt in i landet!

~~~~

Johannes 8:44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

NAMNKRISTNA (HYCKLARE) GÖR ALLT FÖR ATT STÖDJA DESSA ISRAELISKA ANTIKRISTMÄNNISKOR - ALLT FÖR ATT SÄTTA SATAN PÅ TRONEN I JERUSALEM!

5 Mosebok 32:35 Min är hämnden och vedergällningen, sparad till den tid då deras fot skall vackla. Ty nära är deras ofärds dag, och vad dem väntar kommer med hast.