HELL = The place or state of punishment for the wicked after Death

****

The Satanic Bloodline - Conspiracy Fact Not A Conspiracy Theory

"They Live" Hollywood Director John Carpenter Exposed

Freemasonry And The All Seeing Eye Of Lucifer - The Satanic World System

Satanic Hollywood: The Ritual Sacrifice

Hollywood "Gay Mafia" Explored! (2014)

Ex-Illuminati Member Meets Lucifer

Satanic Rituals (Warning Graphic)1 John 3:8 Den som ägnar sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds Son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. 9 Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10 Så blir det tydligt vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.