"We Jews, we the destroyers, will remain the destroyers forever. NOTHING that you will do will meet our needs and demands. We will forever destroy, because we need a world of our own, a God-world, which it is not in your nature to build." --"You Gentiles"p.155  Maurice Samuel

Isaiah 33:1 Woe to you, O destroyer, While you were not destroyed; And he who is treacherous, while others did not deal treacherously with him As soon as you finish destroying, you will be destroyed; As soon as you cease to deal treacherously, others will deal treacherously with you.

(One of the Traitors is Peter Drucker.)

(OBS - det är inte Rom Gud ska vedergälla utan Jerusalem! (Se Amos, Jesaja, Sakarja, Sefanja, Lukas etc!)


https://www.youtube.com/watch?v=CHFcK2cEvR8

"A great lecture on the deceptions of the emerging ecumenical church, 'holy' laughter, the toronto blessing and the new age movement."


Romarbrevet 1

Guds dom över hedningarna
(=alla som inte tror på Frälsaren Jesus Kristus!)

18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.


21 Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar 23 och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra . 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.


2 Tessalonikerbrevet 2:3 - AVFALLET! 

Det har skett och vägen är öppen för ANTIKRIST!

ÄR DU MED I HANS ARMÉ GENOM NEW WINE-EMERGING CHURCH-BABYLON?

SJÄLV HAR JAG VALT LIVETS VÄG: JESUS KRISTUS!

1 Timoteus 1:8 Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner: but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God;