Uppenbarelseboken 18:4 "Och jag hörde en annan röst från himlen: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor."

Jesus sade: "Jag hatar Nikolaiternas gärningar."

MONSTRET BYGGT AV SATAN!

~~~~