Säpo kände till lagbrottet– väntade med att berätta

I tre månader hade Säpo kännedom om att Transportstyrelsens förra generaldirektör hade brutit mot lagen - utan att informera regeringen.

Redan i juni 2015, ett halvår före IBM tog över it-driften, fick Säkerhetspolisen tillgång till dokumentation som tydligt visade att avsteg hade gjorts "från gällande lagstiftning".

-----

Säkerhetspolisen leds av säkerhetspolischefen Anders Thornberg.

Här mer info om Thornberg.

(NATURLIGTVIS ÄR DE KRIMINELLA MYCKET IRRITERADE, FÖR ATT DE INTE HAR TOTAL MONOPOL PÅ MEDIA. DÄRFÖR FÅR INTE HEMSIDOR OCH BLOGGAR SOM AVSLÖJAR FINNAS PÅ NÄTET SÅ LÄNGE TILL. SNART ÄR ALLA BORTA, SOM DET KOMMUNISTSISKA LAND VI ÄR. OCH BLIR ÄNDÅ MER - P.GR. AV SKUGGREGENINGENS (SATANS) TOTALA ÖVERTAG AV SVERIGE - OCH ALLA LÄNDER I VÄRLDEN.)

-----

Om SÄPO är till för människorna som bor i landet, hur kan det då komma sig, att de är odugliga att sätta fast Palmes och Lindhs mördare?!

Nej, SÄPO en bluff för att hålla människorna i schack och i djup slummer, så de inte ska se verkligheten!

Finns det överhuvudtaget någon "säkerhetspolis" i världen?!

NEJ! NEJ! NEJ!

~~~~

ÄR DET VERKLIGEN NÅGON SOM TROR ATT SÄPO ÄR TILL FÖR SVENSKA FOLKET - ATT INTE DE OCKSÅ ÄR STYRDA AV SKUGGREGERINGEN OCH BABYLONS FÖRFÖRISKA GIFT?!?

HUR SKULLE SVERIGE KUNNA HA EN RÄTTFÄRDIG (GÖRA DET SOM ÄR RÄTT) SÄKERHETSPOLIS, DÅ SVERIGE STYRS AV SLAVAR TILL SATAN OCH SOM DÄRFÖR BLUNDAR FÖR SANNINGEN?!
 


SKA NATIONEN SVERIGE GÅ MOT UNDERGÅNGEN TOTALT, ELLER LÅTA SIG RÄDDAS AV GUD DEN ALLSMÄKTIGE GENOM KÄRLEK TILL SANNINGEN, ÖDMJUKHET OCH OMVÄNDELSE!?

SKA GUD STRYKA UT SVERIGE MED SITT FINGER FRÅN KARTAN!?

DET ÄR FRÅGAN!!