PAWNS in the GAME

________________________

Nu har massmedia fullt upp och är glada för att de har något att säga.

Men det som är sant och verkligt det är inget för mainstream media.

Att de är brickor i ett spel är inget mainstream media bryr sig om.

Att människor i Sverige och över hela världen implanteras i hjärnan eller på andra ställen i kroppen vilket gör att deras liv läggs i ruiner, det är inget som är viktigt för dem som valt att vara puppets.

Att barn och ungdomar lär sig mörda av sina föräldrar i hemliga rum och där de tvingas åse vidrigheter vecka efter vecka år efter år är inget för mainstream media att rapportera om.

Att det finns hemliga utrymmen under jorden där kidnappade människor - oftast barn och ungdomar - befinner sig och experimenteras  på är inget för mainstream media att rapportera om.

Att vårt livsrum förgiftas därför att eliten genomför sin avfolkning är inget som massmedia tycker svenska folket har med att göra.

Att eliten har som mål att förverkliga Satans NWO (OWO-gamla världsordning) är inget som mainstream media tycker svenska folket har med att göra.

Att UFOs och fallna änglar (demoner) finns och att regeringen med all sannolikhet samarbetar (i alla fall skuggregeringen) med dessa är inget som massmedia tycker är värt att nämna för svenska folket.

DOCK - DET KOMMER EN DAG DÅ VI ALLA SKA GÖRA RÄKENSKAP FÖR VÅRA GÄRNINGAR INFÖR GUD.

2 Korintierbrevet 5:10 Ty vi måste alla, sådana vi äro, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont.