(Alla som stöder sionismen, såsom de namnkristna och såsom Riksdagens folk och såsom de övriga människorna, vill utplåna Sverige och Sveriges folk. )

~~~~

Utplåna Sveriges folk och nation?

Ja.

Nu är det homosexualitet som gäller.

Inga barn ska födas i Sverige - bättre med surrogatbarn eller adoptioner från andra länder.

Nu är det multikulturalism som gäller.

Nu är det utplåning av nationalitet som gäller.

Och svenska människor märker inget.

Människorna låter sig luras av de perversa, de som har som religion att förstöra allt.

Deras motto är: Först total förstörelse, sedan ska ORMEN (Satan) komma upp ur underjorden.

“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

Förvirringen är TOTAL!

Snällt låter folket sig styras av de som tillber djävulen, av de som låtsar att de är goda och tillförlitliga.

Men de har aldrig har varit det.

NEJ, de har utplåning av ALLT och ALLA som mål.

Men Gud ska vedergälla dem alla när tiden är inne!

De ska inte komma undan!


Hebreerbrevet 12:25 Se till att ni in­te av­vi­sar ho­nom som ta­lar. Ty om in­te de kun­de kom­ma un­dan som av­vi­sa­de ho­nom när han här på jor­den tillkänna­gav sin vil­ja, hur skall då vi kun­na det om vi vänder oss bort från ho­nom när han ta­lar från him­len. 26 Den gång­en kom hans röst jor­den att ska­ka, men nu har han lo­vat: En sista gång skall jag ska­ka in­te ba­ra jor­den, ut­an också him­len.

(Man är inte oskyldig för att man inte vet vad man gör.)