30 APRIL Walpurgis night/Beltane:  One of the most important nights on the satanic calendar.  Blood rituals and human sacrifice take place.

Jesaja 59:3-5 Ty era händer är fläckade av blod, era fingrar av missgärning. Era läppar talar lögn, er tunga bär fram orättfärdighet. 4 Ingen åberopar rättfärdighet, ingen dömer med sanning. På tomhet förtröstar de och talar lögn, de går havande med olycka och föder fördärv. 5 De kläcker ut ormägg och väver spindelnät. Den som äter av deras ägg dör, och krossas ett sådant,
kommer det ut en orm.

Jesaja 59:6 "Deras fötter hastar till det som är ont, de är snara att utgjuta oskyldigt blod. Deras tankar är fördärvets tankar, förödelse och förstöring råder på deras vägar."

Jesaja 49:25-26 "Ja, så säger Herren : "Nu skall den starkes fångar tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina motståndare, jag skall själv rädda dina barn. 26 jag skall låta dem som förtrycker dig äta sitt eget kött, och av sitt eget blod skall de bli druckna, som av sött vin. Och allt kött skall då förstå att jag, Herren, är din Frälsare, att den Mäktige i Jakob är din återlösare."

~~~~

The Cult of Baal Never Disappeared

--Throughout many centuries and across many civilizations, the second half of April has always been a time of blood sacrifice. The worship of Baal took many names (Enlil, Molech, etc.) and spread across several civilizations. Being a sun god and a god of fertility, rituals celebrating Baal took place after the vernal equinox (a time of rebirth) and often involved human sacrifice

~~~~

Occult Ritual Calendar - 1 of May is Satan´s Day

--Pray that God will rescue every person that Satan's workers have planned to ritually abuse and/or sacrifice.

DU MENAR VÄL INTE ATT DU TÄNT EN BRASA (30 APRIL) ÅT BAAL (SATAN)?!