Sant?

Naturligtvis!

Tror du att låg ränta är en slump eller till för människornas bästa?

Fattar du inte att denna finns för att människor ska sätta sig i skuld!

Har människorna (eller "individer" som media föredrar att kalla dem eftersom de anser människorna är varelser och därför ej människor) skulder så tar de emot VILDDJURETS MÄRKE! (Se: Uppenbarelseboken kap. 13 och 14)

Om inte, så går de under av svält.

Det är uträknat.

Sveriges Riksbank med medlöparen Stefan Ingves ägs av Rothschilds som äger alla världens banker.

De har därmed kontroll över alla människor.

(Om det ev. finns ett land som fortfarande inte är uppköpt av dessa psykopater med politikernas godkännande, så ser de till att dessa omintetgörs genom krig.)



An increasingly number of people are waking up to the fact that 99% of the Earth’s population is controlled by an elite 1% – but did you know that one family, the Rothschild, rule everything, even that elite 1%? Read more

~~~~

Bara den som har sitt namn i Livets Bok kan räddas!

Uppenbarelseboken 20

Den slutliga domen


11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.


~~~~