Sedan Adam och Evas fall i lustgården har Satan gjort anspråk på herraväldet över jorden. Han inte bara gjorde anspråk - han blev världens prins!

1 Johannes 5:19 Hela världen är i den ondes våld.

Om du vill lära dig mer hur världen styrs och av vilka läs: "Pawns In The Game" av William Guy Carr.

Här är en video:


https://www.youtube.com/watch?v=-EOpmew5rh0

Carrs said: "I wish to make it clearly and emphatically known that I do not believe the Synagogue of Satan (S.O.S.) is Jewish, but, as Christ told us for a definite purpose, it is comprised of 'Them who say they are Jews ... and are not ... and do lie' (Rev. 2:9 and 3:9)". metapedia

Här är en annan av Carrs böcker.

~~~~

Av Satan och de som dyrkar honom och alla som låtit sig manipuleras, anses Carr naturligtvis som antisemit.

Det är inget att förundra sig över. Alla som avslöjar Satan och hans list anses som antisemiter.

För att förstå hur världen styrs och hur världens människor låter sig manipuleras - läs boken!

Använd dina kunskaper att upplysa människorna om Satans försök att regera världen genom sina agenter: bankirerna, skriftställarna, fariséerna, Satans synagoga, och alla de som låtit sig styras och kontrolleras.

Var inte rädd för att de kommer att kalla dig för antisemit!

Eftersom de inte vill avslöjas, och eftersom de vill att världen ska tycka synd om judarna (ett vapen de använder), vilka de (satansdyrkarna) själva är orsak till att de hamnat i koncentrationsläger (med Guds godkännande), så kallas alla för antisemiter som avslöjar dem!

Det ingår i deras plan.

Det judiska folket är bedraget av dem, då de tror att Israel skapades 1948, vilket naturligtvis inte är sant.

Gud ska vedergälla det judiska folket, som inte velat omvända sig och ta emot Jesus Kristus som sin Frälsare.

Läs t.ex.: Lukas kap. 21:22-24; 1 Thess. 2:15-16; Upp 11:13; Matt. 8:12; Sak. 8:13.

Jesus visste att judarna ville döda döda honom. (Joh. 7:1)

Här är ord han sa till judarna:

Johannes 8:44
Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Men Gud Skaparen har utvalt en rest av judarna, som ska räddas, efter han låtit dem uppleva VREDENS tid, då de ska prövas.  

De som känner sin Gud och låtit sig renats i Jesus blod, som han utgöt på korset ska under Vredens tid fira "bröllopsmåltiden" i himlen. (Upp. 19:9)

Läs om Vredens tid i Uppenbarelseboken kap. 6 och framåt!

Jesus ska sedan återvända till jorden och slå djävulen med sin muns anda, tillsammans med och alla de som följt honom (av vilka många lidit martyrdöden).

Läs kap. 19 i Uppenbarelseboken om detta.

OM DU BLIVIT SÅ MANIPULERAD, SÅ DU INTE HAR SANNINGENS BOK - SOM ÄR BIBELN, SÅ KÖP EN GENAST - BIBELN 1917, FOLKBIBELN ELLER REFORMATIONSBIBELN - (FINNS BARA N.T. ÄN SÅ LÄNGE)!

Det kommer snart att bli förbjudet att inneha en Bibel!

Många som kallar sig kristna är förblindade av Satan och skänker pengar till honom, så han kan utföra sitt duperande verk att störta människorna till helvetet - till fördärvet!

KAN DU TÄNKA DIG SÅ NÅGOT SÅ AVSKYVÄRT - ATT KALLA SIG KRISTEN OCH VARA ETT REDSKAP FÖR SATAN!?

Men det finns även "kristna" (många!) som t.ex. de på Himlen tv 7- och naturligtvis John Hagee, som får pengar av Satan!

Satans och hans folk har pengar - hur mycket som helst.

Du får så mycket du vill, om du bara för fram Satans agenda.

Men det kostar dig din själ, och du går evigt förlorad!

~~~~

NOW THE GOVERNMENT CAN LEGALLY KILL CHRISTIANS

Top Illuminati Grand Wizard: “We Control Islam and We'll Use It to Destroy the West.” (WW3)

"Islam is a tool to destroy Christianity".

~~~~