Sedan Adam och Evas fall i lustgården har Satan gjort anspråk på herraväldet över jorden. Han inte bara gjorde anspråk - han blev världens prins!

1 Johannes 5:19 Hela världen är i den ondes våld.

Om du vill lära dig mer hur världen styrs och av vilka läs: "Pawns In The Game" av William Guy Carr.

Här är en video:


https://www.youtube.com/watch?v=-EOpmew5rh0

Carrs said: "I wish to make it clearly and emphatically known that I do not believe the Synagogue of Satan (S.O.S.) is Jewish, but, as Christ told us for a definite purpose, it is comprised of 'Them who say they are Jews ... and are not ... and do lie' (Rev. 2:9 and 3:9)"

~~~~

Lukas kap. 21:22-24; 1 Thess. 2:15-16; Upp 11:13; Matt. 8:12; Sak. 8:13.

Jesus visste att judarna ville döda döda honom. (Joh. 7:1)

Här är ord han sa till judarna:

Johannes 8:44
Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Men Gud Skaparen har utvalt en rest av judarna, som ska räddas, efter han låtit dem uppleva VREDENS tid, då de ska prövas.  

De som känner sin Gud och låtit sig renats i Jesus blod, som han utgöt på korset ska under Vredens tid fira "bröllopsmåltiden" i himlen. (Upp. 19:9)

Läs om Vredens tid i Uppenbarelseboken kap. 6 och framåt!

Jesus ska sedan återvända till jorden och slå djävulen med sin muns anda, tillsammans med och alla de som följt honom (av vilka många lidit martyrdöden).

Läs kap. 19 i Uppenbarelseboken om detta.

Många som kallar sig kristna är förblindade av Satan och skänker pengar till honom, så han kan utföra sitt duperande verk att störta människorna till helvetet - till fördärvet!

Men det kostar dig din själ, och du går evigt förlorad!