Barbara Spectre med sina "elever" på PAIDIEA i Stockholm - Institutet för att förstöra Sverige

----

Sverigedemokraterna är inga demokrater som arbetar för Sveriges befolknings bästa. Partiet tillhör den kontrollerade oppositionen vars syfte är att framstå som motståndare till massinvandringen (i synnerhet till den muslimska invandringen) men arbetar i själva verket med att förverkliga de judiska sionisternas (kabbalisternas) agenda som går ut på att förstöra Europa och de västerländska samhällena moraliskt, socialt, kulturellt och andligt.

Givetvis finns det många Sverigedemokrater som inte vill befatta sig med politiska ideologier eller religioner men de har, vilket ofta är fallet, när ett parti, organisation eller annan sammanslutning blivit tillräckligt stor, ingenting att säga till om. De får antingen acceptera ledningens inställning i olika frågor och gå i deras ledband (i detta fall partiledningens) eller så får de nöja sig med att lägga sin röst på partiet vart fjärde år.

De kan aldrig förvänta sig att nå några högre poster inom Sverigedemokraterna (att göra karriär och hamna vid köttgrytorna) om de är kritiskt inställda till sionismen eller yttrar ett endaste ord om de sionistiska judarnas makt i Sverige.

Det är viktigt att skilja mellan sionistiska judar och judar i allmänhet. De som står upp för sionismen är rasister och antidemokrater och deras agenda handlar inte om att öka demokratin och göra det lättare för människor att leva, utan deras agenda handlar om att förstöra för alla människor (lägga beslag på världens och mänsklighetens alla tillgångar) så att de till sist skall kunna ta makten över världsekonomin (med det över alla områden av det mänskliga livet) och placera sin messias, “Antikrist” på tronen.

Läs mer

Och HÄR!YOU MUST BE BORN AGAIN! HELL OF HELL! sermon/audio