Som alla vet som lever i ljuset (lever du i ljuset?), så har Satan en plan.

Guds Ord (Bibeln) visar oss vägen och hjälper oss se vad som händer och kommer att hända.

I Guds Ord kan vi se att Satans plan är att utropa sig som Gud - i Jerusalem.

Hans plan är att sätta sin tron på Guds plats.

Som sagt Satan har en plan.

För att kunna genomföra sin plan, så har han medarbetare.

Dessa lever i mörkret för att inte avslöja, att de är hans tjänare.

SD, Sverigedemokraterna lever i mörkret (i lögnen).

~~~~

Dessa videos visar vem och vilka det är som styr i Israel tillsammans med lakejerna i världen, som t.ex. SD.


https://www.youtube.com/watch?v=9-4zsWXcT3Q


https://www.youtube.com/watch?v=j6Xte5wo6w8

Har du ögon att se med?

Ser du att Satan har kontrollen över landet och folket i Israel?

Ser du att det är de satansdyrkande Rothschilds, som med hjälp av världens bedragna människor, styr landet Israel och därmed hela världen?

Ser du att Satan har medarbetare som är falska judar (Satans Synagoga, Uppenbarelseboken kap. 2 och kap. 3), sionister, andra bedragna judar, bedragna politiker, bedragna "kristna" och övriga bedragna?

Här ser du Julia Kronlid, som låter sig bedras av en jude som är sionist (antagligen satansdyrkare):


https://www.youtube.com/watch?v=aJrLL4kGOUc&app=desktop

Julia Kronlid är vice partiledare och ledamot av SD:s partistyrelse och Utrikesnämnd.

Hon låter sig villigt manipuleras av en av sionisternas talesmän Yonathan Avner Ben Yisrael's.

Hon är förstummad och hänförd, som den lakej åt Satan hon är.

Här ser du Björn Söder, som säger på videon nedan: 

"Med en Sverigedemokratisk utrikespolitik kommer Israel, till skillnad från nu, ha en vän i Sverige och svensk utrikespolitik."


https://www.youtube.com/watch?v=ngJSFxDYApE&app=desktop

Söder använder sionisternas manipulationsord och meningar: "Araberna vill utplåna staten Israel", "den demokratiska staten Israel", "antisemitism", "terrorism"....osv.

Du har säkert hört orden och manipulationen förut!


"– Det är vi som är med i partiet idag som formar partiets program. Med Jimmy som partiledare och med det omarbetade principprogrammet finns det inga rasistiska eller nazistiska värderingar i partiet."

LÖGN! LÖGN! LÖGN!

Lögnen är deras livsluft liksom deras herrar sionisternas. (Johannes 8:44)

Satans bästa vänner är de judar som tror på Talmud och Kabbala och på att Jesus Kristus inte dog på ett kors för världens synd - alltså även för deras synd.

Netanyahu säger till de "kristna" sionisterna: "Vi har inga bättre vänner".

Det stämmer på pricken!

Satans bästa vänner är de namnkristna, de som aldrig blivit födda på nytt .(Johannes 3:3)

Se på den namnkristna Julia Kronlid, som är ett exempel på detta!

De som vill kalla sig kristna, men som ljuger, är Satans, sionisternas och SD:S bästa redskap.

De är Satans mun och talespersoner.

De skänker massor av pengar till honom. 

De gör allt för att han ska lyckas sätta sig på tronen i Jerusalem och där utropa sig som världens Gud!

Nu vet vi, som inte vill sova och flyta med strömmen, att Satans plan kommer att genomföras.

Det kan vi se i Uppenbarelseboken.

Där ser vi också att Satan kommer att spärras in i tusen år, innan han sedan för en kort tid (3,5 år) släpps lös och liksom nu går ut att bedra världens folk.

~~~~

Bland de som är mest bedragna är alltså de som kallar sig kristna.

I verkligheten är de hycklare och lögnare.

De ger sig ut för att vara kristna men läser inte Bibeln.

Därför har de inget rättesnöre, utan låtsar de är kristna.

De är hycklare!

De är Satans medarbetare!

KAN DU TÄNKA DIG NÅGOT VÄRRE?!

Älskade de sanningen, som är Jesus Kristus, skulle de göra allt för att Satan inte skulle lura dem.

De skulle göra allt för att vara Guds medarbetare, istället för Satans medarbetare.

UTAN DE FALSKA KRISTNA SKULLE SATAN HA SVÅRT ATT FULLBORDA SIN PLAN - ATT FÖRA MÄNNISKOR TILL HELVETET!

ATT FÖRA MÄNNISKOR TILL HELVETET ÄR HANS YTTERSTA MÅL!

HELVETET ÄR DEN PLATS, DÄR JESUS INTE VILL ATT MÄNNISKOR SKA HAMNA!

Det var därför Jesus dog på korset, för att människorna INTE skulle hamna i helvetet!

 
I Johannes 10:9 säger Jesus: "Jag är dörren"


HELVETET är den plats, som de falska kristna och andra otroende (de som inte vill tro på evangeliet och lyda Gud) ska vistas - i EVIGHET!

Guds fiender som är Satans redskap säger:

"Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet drar fram som en översvämmande flod, skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt". Jesaja 28:15

~~~~

SKA SD, SVERIGEDEMOKRATERNA VINNA VALET!?

(SD låtsar de är emot invandring medan deras herre Satan, och deras herrar sionistjudarna har skapat massinvandringen för att förstöra alla länder.

Sverigedemokraterna är bedragare och bedragna!

De har valt att leva i lögnen och bedrägeriet tillsammans med sin herre Satan och med sina herrar sionisterna, satansdyrkarna!)

Jag som har denna blogg tror, att vinner SD inte nu, så vinner de nästa val!

Alla val är riggade. Det vet du väl?!

~~~~

(En Broder i Herren har varit min hjälp, så detta inlägg blev skrivet)