(Observera - att "alertsweden.bloggo.nu" anses som en "hate-site" av lögnarna! Det är ännu inte sagt, men Bibeln säger att somliga ska pryglas och föras in i synagogor och inför domare! Det gäller alltså dem, som står för och tror på Guds ord, som är sanningens ord.)

Christian Broadcasting Network EXPOSED!More illuminati/devilish/satanic symbols

Pat Robertson operates THE 700 CLUB and the CHRISTIAN BROADCASTING NETWORK (CBN) ministries. Please avoid these spiritually dangerous organizations!!! I don't hate anyone, and I have nothing personal against these people; but the Devil is a beautiful liar and comes to us in the form of an angel of light (2nd Corinthians 11:15) and his ministers as ministers of righteousness (2nd Corinthians 11:13-14). Beware of false prophets in sheep's clothing.

~~~~

Undrar vad de som säger sig vara kristna håller på med!

Är de helt utan urskiljning!

HÄR gör hemsidan APG29 "reklam" för Kanal 10 men inte ett ord om deras falska kristna inslag - och de är många!

Kan inte kristna göra "research" (undersöka) på internet?!

Ett exempel på Kanal 10:s lögnprogram är CBN.

Den symbol som CBN:s Pat Robertson gör är ett känt satanstecken.

Och det är inte det enda satanstecknet han gör!

Han gör många!

Man måste vara blind för att inte se det.

Att de som kallar sig kristna är så blinda och lättlurade och har så lite ansvar.

ANTINGEN ÄR MAN SANN ELLER EN LÖGNARE!

JESUS VAR HELT OCH HÅLLET SANN!

SUCK!!

~~~~

Falska och religiösa andemakter skymmer sikten för dem som söker Jesus Kristus!

Jesus var och är sund och inte äckligt religiös inte heller en hycklare!

Ska kristna nånsin sluta simma i religiösa grumliga vatten?

HELL FIRE IS REAL!!! ~ VIDEO