Skam är ett substantiv som i verbform betyder att skämmas.

Man kan känna skam för något man gjort eller något man inte gjort.

I världen lär man ut att skamkänslor ska förringas eller att man ska fly från dem.

Om du har ett högmodigt hjärta känner du ingen skam.

Om du har ett ödmjukt hjärta känner du skam.

Att känna skam kan leda dig till Gud.

HÄR kan du läsa om fariseen och tullindrivaren.

De är exempel på ett högmodigt hjärta och ett ödmjukt hjärta.

Alla människor borde känna skam eftersom ingen enda finns som är rättfärdig. Romarbrevet 3:10

Det var därför som Jesus dog på korset.

Han dog för oss syndare.

Han dog för alla människor.

(Jesus är tålmodig även med de högmodiga.)

~~~~

Det underbara är att Gud Fadern genom sin Son Jesus Kristus förlåter!

Satan som är Guds motståndare och som hatar sanningen lät korsfästa honom.

Satan kämpar för att människor inte ska få en tro på Jesus och det han gjorde på korset.

Korset gör människan fri från syndens och ondskans makt.

En som är kristen (en sann kristen) talar med Gud och ber om förlåtelse. 

Han omvänder sig.

Han behöver och ska inte längre känna skam eller fördömelse.

"Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus." Romarbrevet 8:1

(En person som kallar sig kristen men inte omvänder sig är under förbannelse. Tyvärr finns det fullt av hycklare!)

Låt Jesus förlåta dig din synd (din skam) och omvänd dig.

Lev för honom som är vägen, sanningen och livet. Johannes 14:6

HAN GAV SITT LIV FÖR DIG!

"Den Sonen gör fri han är verkligen fri". Johannes 8:36