Hebreerbrevet 1:11-12 Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är dina händers verk. 11 De ska förgås, men du ska bestå, och de ska alla nötas ut som en klädnad. 12 Och som en mantel ska du rulla ihop dem och de ska förvandlas.


https://www.youtube.com/watch?v=XiUDqWusdds&feature=emb_title

NATURLIGTVIS GILLAR INTE SATAN OCH HANS FOLK VIDEON OVAN!! - OLE DAMMEGÅRD AVSLÖJADE I VIDEON LITE AV SATANS TAKTIK.

Dock, du kan se videon HÄR!


(Här är mer om vad GUDS MOTSTÅNDARE (1Joh. 5:19) gör för att förstöra och förgöra, och Här.)

DE SOM INTE MÖTT GUD (ÄR FRÄLSTA), DE HAR ETT TÄCKELSE ÖVER ÖGONEN/HJÄRTAT. FÖRST I KRISTUS FÖRSVINNER DET.

-----

BAKOM ALLT ONT FINNS NATURLIGTVIS

SATAN OCH HANS FOLK!!!

1 Johannes 5:11 Hela världen är i det ondas (den ondes/SATANS) våld.


VAKNA!  VAKNA!  VAKNA!  VAKNA!  VAKNA!


1 Petrus 2:24 Våra synder bar han själv i

sin kropp upp på träet, för att vi, som har

dött från synderna, skulle leva för

rättfärdigheten. Genom hans sår har ni

blivit helade.


Ingen kan utan Jesus (SKAPAREN) bli

räddad!

ALLA går förlorade utan Jesus - den

ALLSMÄKTIGE!

"LÖSNINGEN" är Jesus Kristus!

Romarbrevet 3:9-12 Vi har redan bevisat för både judar och hedningar, att alla är under synd, 10 som det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda. 11 Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. 12 Alla har avvikit, alla har blivit odugliga.

1 Johannes 1:8-9 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.