Uppenbarelseboken 14:14-20

Skörden är mogen

14 Och jag såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade Människosonen. På sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära. 15 Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: "Räck ut din skära och skörda! Skördetiden har kommit, ty jordens gröda är mogen." 16 Han som satt på molnet räckte då ut sin skära över jorden, och jorden skördades.

17 En annan ängel kom ut från templet i himlen. Också han hade en skarp skära. 18 Och en annan ängel, som hade makt över elden, kom ut från altaret. Han ropade med stark röst till ängeln med den skarpa skäran: "Räck ut din skarpa skära och skörda druvklasarna på jordens vinstock, ty dess druvor är mogna." 19 Och ängeln räckte då ut sin skära över jorden och skördade druvklasarna på jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. 20 Vinpressen trampades utanför staden (Jerusalem), och blod flöt från pressen och nådde upp till betslen på hästarna på en sträcka av ettusen sexhundra stadier. (en stadie ca 190m)

Uppenbarelseboken 14:7

Han sade med hög röst: "Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna."

Ännu en annan ängel följde efter, och han sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin." En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: "Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet.

~~~~

TILLBER DU HONOM SOM HAR SKAPAT HIMLEN OCH JORDEN, HAVET OCH VATTENKÄLLORNA?

ELLER SKA DU FÅ DRICKA AV GUDS VREDES VIN OCH PLÅGAS I ELD OCH SVAVEL?