"We'll Know Our Disinformation Program Is Complete When Everything The American Public Believes Is False" - William Casey, CIA Director, 1981

"Vi vet att vårt desinformationsprogram är komplett när allt den amerikanska allmänheten tror är falskt."

"Once we squeeze all we can out of the United States it can dry up and blow away." ~ Prime Minister Benjamin Netanyahu

"And you will know the truth, and the truth will set free you." John 8:32

"Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria."
 Joh. 8:32