DET ÄR VÄLKÄNT BLAND VAKNA MÄNNISKOR ATT VÄRLDSFÖRSTÖRARNA HATAR NATIONER.

DE STÅR BAKOM INVANDRING OCH FÖRINTANDET AV ALLA NATIONER OCH KULTURER.

KONSTNÄRER SOM INTE ÄR KONSTÄRER ÄR ANVÄNDA AV DEM.

LIKSOM ALLA MÄNNISKOR SOM SIMMAR MED STRÖMMEN.

DERAS GUD ÄR SATAN (LUCIFER)!

NÅGOT DE SJÄLVA SÄGER.

PRESSEN FÖRSVARAR NATURLIGTVIS TILLTAGET.

~~~~

HÄR LÄS MER !

HÄR "SION VISES PROTOKOLL"! (på engelska)

BRA SAGT AV KÅRE STRINDBERG!

JA, VAD HADE HÄNT OM DET VAR EN "PRIDE"(SKAM)FLAGGA SOM SKÄNDADES!!

GUD HAR ETT ALLVARSORD ATT SÄGA TILL SVERIGE!! SKA HAN LIKSOM MED SODOM OCH GOMORRA STRYKA UT LANDET FRÅN KARTAN?? SKA GUD LÅTA ELD OCH SVAVEL FALLA ÖVER SVERIGE?!

~~~~

Polisen tycker inte att det är brott att skända flaggan!!