Expressen:

"KARLSTAD. Vegetarisk norm på på skolor, äldreboenden och inom sjukvården. 

Det är en av SSU:s motioner som medlemmarna kommer att rösta om under helgens kongress i Karlstad.

– Vi måste ta hänsyn till både klimat och individens hälsa, säger Philip Botström, ordförande för SSU." 

~~~~

BEHÖVS DET NÅGRA ORD SOM KOMMENTERAR DETTA!?

SATAN HAR GJORT MÄNNISKOR BESATTA NÄR DET GÄLLER "KLIMATET".

Gud säger i sitt ord att alla mat är till för att ätas.

Ingenstans står det att människan ska äta vegetariskt.

Däremot åt Hitler vegetariskt.

Ska människor ta efter Hitler?

Ja, om Satan får bestämma - vilket tyvärr våra politiker låter honom göra mer och mer.

Markus 7:14-23 "Jesus kallade till sig folket på nytt och sade: "Hör på mig allesammans och förstå: 15 Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne." 17 När han hade lämnat folket och kommit hem, frågade hans lärjungar vad han menade med denna liknelse. 18 Han svarade dem: "Är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren, 19 eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?" Därmed förklarade han all mat för ren. 20 Och han tillade: "Det som går ut ur människan, det gör henne oren. 21 Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, 22 äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. 23 Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."

Kolosserbrevet 2:16 "Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller ifråga om högtid eller nymånad eller sabbat."

Matteus 15:11 "Det som kommer in i munnen gör inte människan oren. Men det som går ut ur munnen, det orenar henne."

~~~~

HÄR är mer exempel på en diktatur! Människor blir mer och mer besatta!