Svensk "kristenhet" säger sig be för Sverige och ordnar olika konferenser för detta och Guds rikes utbredande, medan de är bedragna och går i Satans fotspår.

EXEMPEL PÅ VILLFARELSE:

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_18_4_16/Nr_1.pdf

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_3_2_16_skara.pdf

http://www.newwine.se/sommar/

http://iccc.net/

http://www.sverigebonen.se/

~~~~

HÄR ÄR MER INFO FÖR DEJ SOM VILL KOMMA RÄTT MED HERREN OCH ÄR VILLIG ATT OMVÄNDA DEJ OCH TRO PÅ JESUS OCH HANS ORD:

New Apostolic Reformation and International House of Prayer Article Series

The original article The Present of “His Presence” [by Pastor Larry DeBruyn] served as an apologetic, laying the solid biblical groundwork necessary to refute the newly emerging Second Pentecost teaching by the New Apostolic Reformation (NAR) and International House of Prayer (IHOP) leaders, which was described in our subsequent 6-part article series:

The New Apostolic Reformation

Articles on C. Peter Wagner's "New Apostolic Reformation" as well as false spiritual warfare teachings.  This page includes the "successul apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers" named on the Wagner Leadership Institute's site as those with "proven effectiveness in ministry, communications skills and a recognized anointing for the impartation of ministry skills". Beware of these "Latter Rain" advocatres who would lay another foundation than the one already laid in Jesus Christ and the Apostles and Prophets of Scripture!

NAR is another name for Dominionism

We’ve been talking about the New Apostolic Reformation movement, and the concerns many people have over its false teaching. According to the NAR, its movement is designed to bring about Christ’s second coming.

~~~~

"Kristna"  i Sverige låter sig bedras av den onde och hans apostlar och gör sig därmed redo för att ta emot Antikrist "därför att de inte älskar sanningen, så de kan bli frälsta".

2 Tessalonikerbrevet 2:11-12 Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen  och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.


Tror "kristenheten" i Sverige att Gud ska höra dess bön medan den går i ok med vargar i fårakläder - både svenska och utländska sådana - och följer sitt hjärtas hårdhet?

NAR är inte från Gud.

ICCC är inte från Gud

New Wine är inte från Gud.

IHOP är inte från Gud.

Alpha-kursen är inte från Gud.

Ekumenin-Katolska kyrkan-Världskyrkan är inte från Gud

etc. etc. !

___

De falska profeternas mål gömt i Bibelns språk:

Marching toward Global Solidarity

This "social contract" guarantees "freedom from want," from fear, from hunger, and from offense by those who might voice contrary values. It also promises "freedom of thought and expression" -- but only to those who share the UN vision.

___

Du som inte lyder sanningen = Guds Ord (som är Jesus),  har en smutsig själ . 1 Petrus 1:22.

Hur kan du då tro att Gud, som är helig ska vilja höra dina böner och dessutom besvara dem?

Gud vill att en kristen ska vara fullkomlig och hel, utan brist i något avseende. Jakobs brev 1:4

Men att tro på onda andars läror, är inte att vara hel och inte att vara utan brist! Det är SYND och SMUTS och OHELIGHET!

Omvänd dej och tro EVANGELIET, så du kan bli frälst!

Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. 1 Johannes 5:3

DU SOM KÄNNER GUD, BED ATT DE SOM ÄR BEDRAGNA SKA VAKNA UPP INNAN DET ÄR FÖR SENT! KANSKE FINNS DET NÅGON SOM VILL OMVÄNDA SIG!