Sveriges herdar:

1. Älskar att prisas av människorna

2. Har månadslön.

3. Flyr då vargen kommer.

4. Älskar världen mer än Gud.

5. Gömmer sig bakom predikstolen.

6. Är showmän.

7. Kan höras i media.

8. Har hjärtan hårda som sten.

9. Tar inte emot tillrättavisning.

10. Är självrättfärdiga.

11. Älskar att höra sina egna röster.

12. Älskar sin kyrka mer än Gud.

13. Håller sig på avstånd från församlingsmedlemmarna.

14. Är envåldshärskare.

15. Saknar Gudsfruktan.

16. Känner inte Gud.

17. Utnyttjar människorna.

18. Känns igen på frukten.

19. Bär ofta kostym.

20. Kompromissar med sanningen.

21. Är Satans redskap.

22. Etc, etc. etc.

~~~~

LÄS:

ATT FINNA FRÄLSNING I KYRKORNA?

Är det slut med pastorsväldet som vi känner det?

A  pulpit is used today to make the person standing behind it feel really Big

“Cattle and Sheep”

FLY OCH RÄDDA DIN SJÄL!

HELL FIRE IS REAL!!! ~ VIDEO