Todd Bentley connection to Bill Johnson and Shawn Bolz - Asuza Now Los Angeles

Azusa Now - Lou Engle bows to Catholic church kissing feet in obedience for his followers

HÄPNADSVÄCKANDE - DOCK INGET SOM EKUMENER BRYR SIG OM !!

"NEW WINE" OCH KATOLICISMEN ÄR - HUR DET ÄN SER UT - FRÅN GUD  ANSER DE "EVANGELIKALA" !!

ÄVEN ATT BÖJA SIG OCH SLICKA FÖTTERNA PÅ NÅGON ÄR FRÅN GUD !

OTROLIGT HUR KORKADE MÄNNISKOR KAN BLI ! !

~~~~

New Wines styrelse i Sverige

-med bl.a Hans Wolfbrandt Kyrkoherde Lysekil, Stefan Swärd Elimkyrkan Stockholm, Magnus Davidsson Lugnetkyrkan Falun, Niclas Ljung Lugnetkyrkan Falun.

VILLFARELSE - FÖRSAMLINGEN ARKEN - NEW WINE

SER INGET - HÖR INGET - VILL INTE VETA - VILL SIMMA MED STRÖMMEN

~~~~

Sveriges "kristenhet" är tillbaka till den mörka tiden då katolska kyrkan härskade i Sverige och i världen!

Glömda är alla de män som gav sitt liv för att leda människorna till Guds Ord - bort från det katolska mörkret!

En artikel om Lugnetkyrkans villfarelse som jag publicerade oktober 2012:

Lugnetkyrkan (fd. Elsborgskyrkan) i Falun - ett exempel på en falsk kyrka

-Elsborgskyrkan är medlem i SKR Sveriges Kristna Råd och är därför ekumenisk, vilket innebär att de har gemenskap med Romersk Katolska Kyrkan och alla världens olika kyrkor och religioner. Därmed  är Lugnetkyrkan en del av Världskyrkan.

~~~~

Om Generalsekreteraren för Svenska Evangeliska Alliansen Stefan Gustavsson som säger:

"Jag sitter  i styrelsen för tankesmedjan Claphaminstitutet och i ledningsgruppen för Jesusmanifestationen."

Wikipedia säger: Claphaminstitutet har Lausannedeklarationen som teologisk och ideologisk bas.

I Lausanne-rörelsen är Billy Graham hedersordförande.

Graham är frimurare av 33 graden och den förmodligen störste villoläraren i modern tid!

NATURLIGTVIS ÄR DET STEFAN GUSTAVSSON OCH SVENSK EVANGELISKA ALLIANSEN STÅR FÖR ÄVEN FRÅN GUDS MOTSTÅNDARE - SATAN - OCH DÄRMED VÄRLDSKYRKAN MED ANTIKRIST PÅ TRONEN! 

SÄG INTE ATT DU INTE FÖRSTÅR. SANNINGEN ÄR ENKEL FÖR DEN SOM LYSSNA!

Och här en artikel för de förståndiga:

MARTIN LUTHER - HERRENS DAG - HIMMELENS MAKTER SKA SKAKAS!

~~~~

VILKET MÖRKER VILKEN OKUNNIGHET VILKEN FÖRFÖRELSE !!!

VÄRLDEN ÄR FÖRBEREDD FÖR ATT TA EMOT ANTIKRIST OCH DE "EVANGELIKA" ÄR SATANS DUKTIGA MEDARBETARE!

Matteus 7:21 Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.