”Sverige är ingen kravlös gemenskap”

”I den här stadsdelen har jag mött många hbt-personer från olika kulturer och bakgrunder. Nästan ingen av dem har upplevt att de har kunnat vara öppna och fria med sin sexuella läggning”, skriver Ole-Jörgen Persson."

~~~

Ole-Jörgen Persson säger i artikeln ovan: "Det är synnerligen viktigt i en stadsdel som vår att vi tydligt markerar att vi står upp för hbt-personers rätt att fritt leva sina liv och vara den man är. Synnerligen viktigt därför att vi vet att verkligheten för hbt-personer i våra förorter inte ser ut så som vi vill att den ska göra."

Och så här skriver han på twitter 2019: "Stolt och glad över att kunna bjuda in till en rad aktiviteter i Spånga-Tensta under Stockholm Pride. Synnerligen frågan om unga hbtq-personer i utanförskapsområden är viktig att belysa."

~~~~

Vad än Vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (M) Ole-Jörgen Persson, bosatt i Tensta och öppet homosexuell säger och tror vilseför han människor att leva i synd liksom han själv.

Sanningen är att Persson TILLÅTIT demoner och onda andar att krypa in i själen på honom .

Dessutom vilseför han andra, som kallar det kärlek att ha sex med samma kön.

Gud säger i sitt ord att de uppmanar (de homosexuella uppmanar) andra människor att följa efter dem i deras synd.

2 Petrusbrevet 2:2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.

2 Petrus 2:2 Many will follow their evil teaching and shameful immorality. And because of these teachers, the way of truth will be slandered.

1 Korinthierbrevet 6:9-10 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

3 Mosebok 18:22 Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.De som bryr sig om sin själ (vi lever alla ett andetag från döden) vet att det finns en dom som väntar på andra sidan. Då ska människan få tillbaka om hon levt rätt eller fel på jorden.

(OBS - ingen lever rätt som inte tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare)

De som tagit emot Jesus och fått förlåtelse för sina synd kommer till himlen (om de sedan lever i lydnad till Gud).

De som inte tagit emot Jesus och därmed fått sin synd förlåten (alla synder = sitt syndiga hjärta) går för evigt förlorade och kommer till HELVETET som är en boningsplats där syndarna ska pågas i evighet.

Klicka på "kategori "HELL" på denna blogg om du har din själ kär!

~~~~

"Swebb-TV har ett stort ansvar för det hat och de hot som riktats mot mig de senaste dagarna. Det vore klädsamt om de tar ett ansvar för de kommentarer som ligger på deras Youtube-kanal." säger Persson på sitt twitterkonto

Hur skulle det vara om Persson själv tar ansvar över sina uttalanden och sitt ivriga arbete för att föra fram den avskyvärda homosexuella agendan?

----

Se denna video från swebbtv och lyssna på Perssons och andra politikers prat.

----

Och här kan du läsa om vad som händer de gamla, när vi har usla politiker: Förtvivlad 90-åring tog sitt liv ; Nekades äldreboende - då tog kvinnan sitt liv

----

Ordspråksboken 3:3-35 Ty en styggelse för HERREN är den vrånge, men med de redliga har han sin umgängelse. HERRENS förbannelse vilar över den ogudaktiges hus, men de rättfärdigas boning välsignar han. Har han att skaffa med bespottare, så bespottar också han; men de ödmjuka giver han nåd. De visa få ära till arvedel, men dårarna få uppbära skam.

Ordspråksboken 28:28 När de ogudaktiga tar makten gömmer sig folk, när de förgås blir de rättfärdiga många.

FÖRR I TIDEN KNUFFADE MAN NER DE GAMLA FRÅN HÖGA BRANTER. NU GÖR MAN SOM VÅRA POLITIKER GÖR.

----

(Mer snusk och perversioner - apropå (homo)-sex) 

(Och här är info om KD som säger sig vara ett kristet parti!)

----

1 Thessalonikerbrevet 2:15 de som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud och är fiender till alla människor,