Vad är SYND?

SYND är att inte tro på Jesus.

-----

VÄRLDEN - alltså de som inte är födda på nytt - har massor med förklaringar om det onda som människor gör.

(Massmedia är här goda (onda) arbetare.)

Det finns ingen synd som är värre än den andra - alltså kan fördömas mest.

Dessutom den som fått mycket förlåtet älskar mer.

"Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull." säger Jesaja.

Romarbrevet kap 3 säger att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. 

Det finns ingen människa i hela världen - har aldrig funnits och kommer inte att finnas - som inte syndar!

Endast Jesus (Guds Son) klarade det!

Han var hundra procent människa och hundra procent Gud.

Därför kunde han försona oss med sig själv genom sin död på korset.

Han fullföljde hela lagen, den som judarna inte kunde fullfölja (de som var hans folk).

Jesus bar våra synder på sig i sitt eget kött. Han utgjöt sitt blod för dig och mig!

"...han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull." Romarbrevet 4 

Problemet är att människan störtar fram på jorden i allt den har för sig, för att sedan falla framstupa ned i graven - utan att ha tagit hand om sin själ!

Sanningen är att det är här på jorden, det avgörs om människan kommer till himlen eller till helvetet.

Det är alltså ingen bagatell detta om synden! Det gäller livet!

Ingen människa blir hel eller hjälpt genom att gå till en psykolog (t.ex. Allan Linnér på radion) eller läsa självhjälpsböcker.

Endast genom TRO på Jesus Guds Son och Gud Fader som Frälsare, kan du bli den människa du är skapat till att vara.

2 Korintierbrevet 5:17 och Jesaja 43:25 säger att Jesus gör allting nytt! Det gamla är förgånget!

Gud kastar våra synder i Glömskans Hav!

SÖK GUD så du får leva med början här på jorden och sedan i evighet!

~~~~

"Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd: de tror inte på mig. " Johannes 16:8-9

"Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som icke hörsammar Sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom." Johannes 3:36

"Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.…" 1 Korinthierbrevet 1:18,24