ALLA HAR SYNDAT!

~~~~

Inte bara att vi är många som gjort förfärliga saker i våra liv.

Vi visste inte ens om det!

(Människor kan mena under ett helt liv, att de aldrig syndat!)

Satan är expert på att förblinda våra ögon!

När vi stupat framstuga ser vi oss förvånat omkring. Hur kunde detta hända!

Då börjar ursäkterna som media och psykologerna är så bra på att hjälpa oss med.

Men Guds ord (Guds egen mun) säger i Romarbrevet 3:23 "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud."

Just precis!

Du och hela världen (alla människor) är i syndens våld (Satans). 1 Johannes 5:19 

Alltsedan Adam och Eva föll för frestelsen att vara olydiga Gud, är vi alla syndare.

~~~~

Efesierbrevet 2:8-9 "Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig."

~~~~

Bara en sak kan få dej att inte "falla framstupa". Det är att tro på att Jesus är Guds Son!

1 Johannes 5:5 "Vem kan besegra världen (Satans makt) utom den som tror att Jesus är Guds Son?"


Bara EN finns som kan hjälpa dej stå emot Satans förförelser.

Det är den Helige Ande.

Gud har alltså sänt oss EN HJÄLPARE - den Helige Ande! Apostlagärningarna 1 och 2.

Paulus som hette Saulus innan sin omvändelse gick med på att kristna mördades. Apostlagärningarna 7:8 och 8:3. 

Men Saulus fick ett möte med Gud, då han hörde Guds röst. Apostlagärningarna 9.

Rösten som talade till honom sa: "Jag är Jesus, den som du förföljer."

Paulus (f.d Saulus) blev ett mäktigt redskap i Guds hand.

I slutet av sin levnad sa han: "Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron." 2 Timoteus 4:7

~~~~

Läs: "Den som inte mött Jesus men lever skötsamt och ordentligt har inget företräde framför den som misslyckats på olika sätt i sitt liv." 


Då sade herren till tjänaren: 'Gå ut på vägar och stigar, och nödga människorna att komma hitin, så att mitt hus bliver fullt." Lukas 14:23