Solen är brinnande orange, som en stor apelsin klockan 9.15, innan dess och fortfarande!

Himlen var jämngrå ganska ljus och solen sken i all dess glans, men utan att ge ifrån sig något sken över jorden.

(Färgen kommer inte fram i kameran).

MAN MÅSTE SKRATTA ÅT ASTRONOMERNA, MASSMEDIA, NASA OCH ANDRA SOM SÄGER ATT SOLEN ÄR 150 MILLIONER KILOMETER BORT.

HUR KAN DET SOM PÅGÅR NÄRA JORDEN PÅVERKA SOLEN OM DEN BEFINNER SIG 150 MILLIONER KILOMETER BORT!!

LÖGNARNA FALLER FRAMSTUPA PÅ SIN EGEN LÖGN!


https://www.youtube.com/watch?v=eN8yhUzqLCA

~~~~

Gud säger om månen:

"Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda." Joel 2:31