Evangeliska frikyrkan vill åter bli en missionsrörelse, och för att det ska lyckas behöver vi titta djupare än enbart på siffror. Det skriver Øyvind Tholvsen i replik till Stefan Swärd. Läs mer

~~~~

Ovan är en artikel från 2014. Men den är minst lika aktuell idag oktober 2018.

De som vill tillhöra Jesus Kristus kan inte vara inom samfund eller inom den svenska kyrkan och inte heller inom de "kristna" organisationerna.

Varför?

För att dessa ingår i VÄRLDSKYRKAN som är Satans kyrka.

Gud är exklusiv.

Det betyder att vägen till honom är smal, mycket smal.

Guds Ord säger:

Matteus 7:14 ...och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den.

I VÄRLDSKYRKAN - SATANS KYRKA är det tvärtom.

I VÄRLDSKYRKAN får alla plats.

Satans kyrka är vägen är bred och porten är vid.

~~~~

För att komma in i Guds rike behöver du böja dig djupt.

Du behöver lämna allt vid korset och följa Jesus.

Det betyder att du måste lämna allt som hör till världen.

1 Johannesbrevet 2:15-17 Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. 16 Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. 17 Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.

Det betyder att du måste bli född på nytt!

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

Den som vill tillhöra Gud måste själv läsa Bibeln.

Den som vill tillhöra Gud lyssnar på Jesus och inte på pastorn.

Hur ska en person som vill följa Jesus få ledning av en pastor (eller präst), som inte går den smala vägen?

Pastorer och präster i kyrkor och samfund går den breda vägen.

Hur kan du påstå det?!

Jo, därför att de inte talar sanning och berättar om VÄRLDSKYRKAN utan istället omfamnar denna.

Om pastorerna hade Guds hjärta, hade de betalt priset av att vara sanna.

De hade inte inordnat sig i Satans kyrka.

I VÄRLDSKYRKAN samlas alla religioner såsom: buddism, hinduism, shamanism, katolicism, judendom, islam, new age etc. etc.

Detta kallas för EKUMENISM.

EKUMENISM finns i alla samfund och alla kyrkor.

De som är pastorer eller präster är inte födda på nytt (Joh. 3:3).

De är endast är kristna till namnet.

De är HYCKLARE.

Om du hör till ett samfund eller till en svensk kyrka GÅ UT!

Om du vill tillhöra den levande Guden Jesus Kristus och inte gå förlorad (hamna i helvetet), GÅ UT UR SAMFUND OCH KYRKOR och alla de kristna sammanhang som sålt sin själ till Guds fiende - SATAN!

Gud är exklusiv.

Är inte din själ (du själv) värd att du betalar priset det kostar att lämna världen och följa Skaparen av universum - Jesus Kristus?

Du lever en kort tid här på jorden, men efter döden lever du i evighet.

DU LEVER ANTINGEN I HIMMELEN

ELLER I HELVETET - I EVIGHET!


Läs: Alf Svensson - kristen?