Homosexuellas rätt att vigas i Svenska kyrkan klubbades igenom av Kyrkomötet hösten 2009, samma år som den könsneutrala äktenskapslagstiftningen infördes i Sverige. Men homosexuellas rättigheter har diskuterats i Svenska kyrkan sedan tidigt 50-tal.

Fram till 1944 vara homosexuella handlingar straffbara i Sverige och ända fram till 1979 ansågs homosexualitet vara en sjukdom. Svenska kyrkan har bearbetat och samtalat om homosexuellas rättigheter och samlevnadsfrågor under flera decennier. På 70-talet var kyrkan före sin tid i sin syn på homosexuella relationer.

Läs mer

~~~~

Svenska kyrkan är ingen kyrka. Det är en världslig inrättning.

De läser inte bibeln eller så läser de den, för att lura människor, så människor  tror att de besöker en sann kyrka.

Om du går in i en svensk kyrka, så vet att det är en Satans fångstnät - ett nät för att fånga dig, så du hamnar i HELVETET.

Nu följer samfund efter. Det kan du se på Sverige kristna råds hemsida.

Var inte förskräckt!

De som Gud söker, ser han till att de finner honom.

Det sker genom kamp mycket kamp, men ge dig inte!

SNART TAS BIBELN TILL FÅNGA OCH BRÄNNS!!!