"...känner jag att det är mitt ansvar att ta mig an bi-fobin som finns." Läs mer

~~~~

Nej, det är inte "bi-fobi" eller "homofobi" det handlar om utan om att leva såsom Gud påbjuder.

Alla borde veta att Gud skapade en kvinna och en man för att befolka jorden.

Han skapade också familjen som består av en man och en kvinna och barn.

Men de som inte vill leva rätt vill att alla andra ska bli som de, åtminstone tycka att de är helt normala och sunda. 

De vill dessutom förleda barn och ungdomar till ett onormalt beteende.

Men det är INTE normalt att fatta begär till samma kön.

Det förstår alla sunda människor.

Gud säger det är avskyvärt.

3 Mosebok 18:22 Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.

1 Timoteus 1Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, 10 för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran - 11 detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet, som har anförtrotts åt mig.

Naturligtvis kommer dessa homosexuella tankar och detta levnadssätt från Satan, han som förstör och förgör men som det är bestämt om att han kommer att kastas i helvetet tillsammans med alla de som följt honom, t.ex. de som gått på lögnen om homosexualitet (eller bi- sexualitet).

HÄR kan du läsa mer om denna dårskap!

~~~~

1 Mosebok 9 Vidare sade Gud till Noa och hans söner: "Se, jag skall upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er 10 och med alla levande varelser som är hos er: fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur, alla som har gått ut ur arken, alla djur på jorden. 11 Jag skall upprätta mitt förbund med er: Aldrig mer skall allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer skall en flod komma och fördärva jorden." 12 Och Gud sade: "Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er: 13 Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. 14 När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn 15 skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv. 16 När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden." 17 Och Gud sade till Noa: "Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden."

NÄSTA GÅNG SKA GUD DÖMA JORDEN OCH DE SOM ÄR UPPRORISKA MED ELD!


Sagt av en Broder i Kristus: "Regnbågen skapad av Gud har sju (7) färger. Homoflaggan har sex (6 ) färger. T o m Satan vet ju det i sin Hemska Synd. Han kopierar det mesta , men kan inte sätta sig upp mot vår Gud på något sätt. Hans eviga bluff är bara en blek kopia av allt det Jesus skapat."

~~~~