Sann godhet finns endast hos Gud.

Lukas 18:19 ...Ingen är god utom Gud allena.

På grund av Guds godhet sändes Jesus ned till jorden och iklädde sig vår gestalt.

Jesus bar dina och mina synder i sin egen kropp.

Varför?

För att vi skulle slippa bära dem.

Genom Adams och Evas fall (Syndafallet) är vi alla syndare från födelsen.

Romarbrevet 3:10-18 Så är ock skrivet: »Ingen rättfärdig finnes, icke en enda.11 Ingen förståndig finnes, ingen finnes som söker Gud.12 Nej, alla hava de avvikit, allasammans hava de blivit odugliga, ingen finnes som gör vad gott är, det finnes ingen enda.13 En öppen grav är deras strupe, sina tungor bruka de till svek. Huggormsgift är inom deras läppar.14 Deras mun är full av förbannelse och bitterhet.15 Deras fötter äro snara, när det gäller att utgjuta blod.16 Förödelse och elände är på deras vägar,17 och fridens väg känna de icke.1Guds fruktan är icke för deras ögon.»

Söker du godheten?

Sök då Gud.

Bara hos honom kan du finna den.

Han endast är god.

Han älskar dig så mycket så han sände sin enfödde Son Jesus Kristus ned till jorden.

Johannes 3:16-18 Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.17 Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.18 Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde. Sons namn.

Jesus Guds Son dog för att rädda dig från HELVETET, som varar i en evighet.

Sök Gud och meningen med ditt liv.

Då ska Gud ge dig det eviga livet tillsammans med de som omvänt sig från sin synd och tagit emot GÅVAN = Jesus Kristus.

JESUS DOG FÖR DIG!

OMVÄND DIG FRÅN DIN SYND!

TAG EMOT DET EVIGA LIVET!

Apostlagärningarna 2:40 Också med många andra ord bad och förmanade han (Jesus) dem, i det han sade: »Låten frälsa eder från detta vrånga släkte.»